WBE Hoeksche Waard

Regelmatig maakt de WBE Hoeksche Waard via deze website melding van lokale nieuwsberichten, interessante mededelingen en een actuele kalender.

De Hoeksche Waard heeft een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Wat te doen bij een aanrijding met wild
  • Bel direct met ons algemene nummer 0186 - 441010.
  • Bel daarna met de politie via 0900 - 8844
  • Bel ook als het dier niet blijft liggen.
  • Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven.
  • Wacht de komst van de faunabeheerder en de politie ( rustig ) af.
Ingezonden foto's.

Uit de ingezonden foto's wordt door een vakkundige jury een keuze gemaakt. De gekozen foto wordt zowel in de nieuwsbrief als op de website geplaatst met als beloning een fles Jägermeister.
Insturen kan via leden@wbehoekschewaard.nl. Graag het gebied en eventueel de naam van de fotograaf vermelden.Deze foto is ingestuurd door ons lid en gepassioneerd jager en schadebestrijder Frank Stout. Zijn Duitse Staande Ruwhaar Sky is inmiddels 3 jaar jong en gaat vaak mee op de ganzen. Een mooie kopstudie van Sky die wij graag belonen met een welverdiende fles Jägermeister.

Geschiedenis van Wildbeheereenheid Hoeksche Waard

Jacht in de Hoeksche Waard en ook op het eiland van Dordrecht was altijd een activiteit van boeren samen met een enkele notabel. Tot aan het begin van de 20e eeuw bestonden nog de ‘heerlijke rechten’. Daarna werd de jacht een recht dat onlosmakelijk was verbonden aan de eigenaar dan wel de grondgebruiker. Dat jachtrecht is ook nu nog een zakelijk recht. Door eigendom of huur kan iemand jachthouder worden. Indien men jachthouder is op 40 hectare aaneengesloten grond of meer, het diploma erkend jachtexamen heeft behaald en een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten mag de jachthouder al dan niet samen met andere jachtaktehouders jagen op dat terrein.

In de jaren 70 van de vorige eeuw ontstond er behoefte meer samen te werken. Er was veel wild en ook veel stroperij. Bij veel jagers en agrariers was er de wens om meer bezig te zijn met de biotoop. Door ruilverkaveling verdwenen veel sloten en overhoeken. ’s-Winters waren de polders één groot biljartlaken niet altijd aantrekkelijk voor weide- en akkervogels. Er werden Wildbeheereenheden opgericht. Door bijv. het biotoopverbeteringsproject patrijs (rond 1980), was één van de Hoeksche Waardse Wildbeheereenheden een voorloper op de natuur en klimaatdiscussie die nu actueel is.

Aanvankelijk verenigde jagers en boeren zich in drie wildbeheereenheden. Er kwamen nieuwe wetten waardoor het noodzakelijk werd om grotere wildbeheereenheden te vormen. In het begin van de 21e eeuw werden Wildbeheereenheid Vereniging Veldtoezicht Hoeksche Waard en Wildbeheereenheid de Waard samengevoegd tot WBE Hoeksche Waard. Vanaf 2002 werd, door invoering van de Flora en Faunawet, beheer en schadebestrijding door de Provincies geregeld. Dat betekende dat het Zuid-Hollandse deel van WBE de Biesbosch (het eiland van Dordrecht) zich beter kon aansluiten bij WBE Hoeksche Waard.

Het samensmeden (consolideren) van de WBE’s was een heel werk. Maar leidde er wel toe dat onze WBE op tal van gebieden succesvol werd. Grofwildtellingen, ganzentellingen tredtellingen wild, oogstdag Tiengemeten, participatie in Stichting Rietgors, jachthondenproef (SJP) Hoeksche Waard, informatie met de standwagen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Doorgaan doen we zeker. Jacht, beheer en schadebestrijding zijn volop in ontwikkeling. Er is nog nooit zoveel belangstelling voor geweest. Het aantal vrouwelijke deelnemers aan het jachtexamen stijgt bijvoorbeeld enorm. WBE Hoeksche Waard is ontwikkeld van een gezelschap bedaagde heren tot een maatschappelijke organisatie die een rol speelt in de hedendaagse problematiek rond klimaat en milieu. En wat het mooie is; wij roepen het niet alleen maar doen het ook!

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.